Användning av Miva:s miljökalender

Information: Miva:s miljökalender

Help

Miva:s miljökalender delas ut till alla hushåll i Örnsköldsviks kommun som bilaga i Tidningen 7. Miljökalendern innehåller råd och tips om våra tjänster som är bra att känna till under året.

Nu behöver vi veta om du använder miljökalendern och på vilket sätt.

Vad gör du med miljökalendern?

Välj ett av följande svar

Vad använder du miljökalendern främst till?

Välj max 3 svar
HelpTips: välj först det alternativet du tycker är viktigast, gå sedan igenom listan och välj det du tycker viktigast av resterande alternativ, och upprepa sedan samma procedur.

Skulle du vilja ha miljökalendern kommande år?

Välj ett av följande svar

Hur upplever du vår miljökalender?

  Instämmer absolut (5) Instämmer (4) Varken/eller (3) Instämmer inte (2) Instämmer absolut inte (1) Vet ej
Miljökalendern ger mig bra information om Mivas tjänster
Miljökalendern behövs
Miljökalendern är lagom i omfattning
Miljökalendern passar mina behov
Miljökalendern påminner mig om att inga skadliga saker får slängas i avloppet
Miljökalendern ger bra tips om vattenbesparing
Miljökalendern ger bra tips om hur man kan laga, låna och återanvända
HelpFör varje påstående, välj det alternativ som du tycker passar din inställning bäst. Om du är osäker på innebörden av ett påstående, välj ett alternativ efter din egen tolkning. (5 motsvarar "instämmer absolut", 1 motsvarar "instämmer absolut inte")

Har du förbättringsförslag för miljökalendern eller har du någon kommentar

HelpFältet ser litet ut, men skriv så mycket du vill - det kommer med

Under loppet av ett genomsnittligt år, hur ofta besöker du Miva:s hemsida?

Välj ett av följande svar

Några frågor om dig och ditt hushåll

Vilket kön har du?

Välj ett av följande svar

* Vilket år är du född?

Välj ett av följande svar

Hur bor du?

Välj ett av följande svar

Vill du vara med i dragningen av vinnare till TRISS-lotterna behöver vi ditt namn och adress som du fyller i i fälten nedan

HelpDina adressuppgifter används enbart för dragningen av vinnarna av TRISS-lotter och kommer raderas efter dragningen. Vi beaktar GDPR och de insamlade uppgifterna redovisas i sådan form där inga enskilda svar kan utläsas.

Klicka nu nedan på "Skicka" för att registrera dina svar. Tack för att du har deltagit!